Missie en Visie Nova Flora Neerlandica

De Missie van de Nova Flora Neerlandica is een verantwoorde wetenschappelijke beschrijving tot stand te brengen van alle systematische variatie van alle in het wild voorkomende vaatplanten die voorkomen binnen de Europese grenzen van de staat der Nederlanden en deze variatie rijk te illustreren en te rangschikken in een hiƫrarchisch taxonomisch systeem gebaseerd op de nieuwste inzichten over de verwantschappen binnen het plantenrijk.

Een dergelijke ambitieuze missie is gebaseerd op de visie dat het noodzakelijk is om alle bestaande taxonomische kennis over systematische variatie binnen het plantenrijk in ons land met enige regelmaat grondig te herzien, deze variatie geordend in beeld te brengen en beschikbaar te maken voor al diegenen die professioneel of anderszins een diepgaande belangstelling hebben voor de nieuwste taxonomische inzichten en de erop gebaseerde indelingen van alle variatie van vaatplanten in ons land.

De reden om juist nu een start te maken met de Nova Flora Neerlandica is daarin gelegen dat nieuwe moleculaire technieken hebben geleid tot een fundamentele herziening van de taxonomie van planten. Daarnaast stellen nieuwe beeldvorming- en communicatietechnieken ons in staat om de voorkomende variatie in ongekend detail in beeld te brengen en te delen. Het hele proces van beschrijven, indelen en in beeld brengen van de variatie van de in ons land in het wild voorkomende vaatplanten, staat onder auspiciƫn van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging en gaat meerdere jaren in beslag nemen. De redactie van de Nova Flora Neerlandica nodigt de botanici van ons land uit om bij te dragen aan het succes van deze ambitieuze onderneming.