Cursus studiofotografie

Joop Schaminée is deel van het bestuur van de Nova Flora Neerlandica en heeft zich ontfermd over het beeldmateriaal. Hij heeft recent in samenwerking met Wim de Winter een cursus studiofotografie verzorgd. Deze heeft vier ochtenden geduurd en heeft mogelijk gezorgd voor een toegenomen aantal studiofotografen. Deelnemers waren Joop Schaminée zelf, maar ook Nils van